Oifig na nOibreacha Poiblí

Músaem Phríosún Chill Mhaighneann

 

 

Tá an-áthas orainn fáilte a chur romhat go dtí Músaem Phríosún Chill Mhaighneann arís. Tá na bearta riachtanacha curtha i bhfeidhm againn lena chinntiú go mbeidh daoine chomh sábháilte agus is féidir le linn a gcuairte agus go mbainfidh siad an leas is mó is féidir as a gcuairt.

Caithfear ticéid a chur in áirithe roimh ré ar líne sula dtugann tú cuairt. Níl aon ‘ticéid siúil isteach’ ar fáil. Ná tar i láthair gan do thicéid a bheith curtha in áirithe agat roimh ré mar gheall nach dtabharfar cead isteach duit.

Má tá ticéid a cuireadh ar ceal ar fáil don lá, déanfar iad a scaoileadh ar líne gach maidin idir 9am – 9.15am.

Le do thoil, ná tar go dtí an láthair níos luaithe ná 15 nóiméad roimh an am atá leagtha síos do do thuras. Ní bheidh cead isteach san fhoirgneamh roimh sin.

Níor chóir do chuairteoirí i gcathaoir rothaí nó a bhfuil riachtanais bhreise acu ná a gcúramóirí ticéid a chur in áirithe ar líne. Bí i dteagmháil linn roimh ré chun do chuairt a eagrú le do thoil: kilmainhamgaol@opw.ie

 

Ceannaigh Ticéid

D’oscail Príosún Chill Mhaighneann in 1796 mar Phríosún nua an Chontae do Bhaile Átha Cliath. Dúnadh é in 1924.

Sa lá atá inniu ann, is siombail í an foirgneamh de thraidisiún an náisiúnachais, idir mhíleata agus bhunreachtúil, ó Éirí Amach 1798 go dtí an Cogadh Cathartha in 1922-23. Gabhadh ceannairí éirithe amach 1798, 1803, 1848, 1867 agus 1916 anseo, agus uaireanta cuireadh chun báis anseo iad chomh maith. Gabhadh go leor díobh siúd a bhí páirteach sa ghluaiseacht Phoblachtach i rith Chogadh na Saoirse (1919-21) i bPríosún Chill Mhaighneann chomh maith, iad á ghardáil ag trúpaí na Breataine.

Beidh pearsana ar nós Henry Joy McCracken, Robert Emmet, Anne Devlin, Charles Stewart Parnell agus ceannairí 1916 luaite go deo leis an bhfoirgneamh. Níor chóir ligean i ndearmad, áfach, gur coimeádadh na mílte fear, ban agus leanaí anseo nuair a bhí Cill Mhaighneann ag feidhmiú mar phríosún an chontae. Réimse leathan de choireanna a d’fhág sa phríosún iad, ó bhia a ghoid agus mionchoireanna eile dá leithéid go dtí coireanna tromchúiseacha eile, dúnmharú agus éigniú ina measc. Coimeádadh daoránaigh ó cheann ceann na tíre anseo ar feadh i bhfad agus iad ag feitheamh le go ndíbreofaí iad go dtí an Astráil. Tá Músaem Phríosún Chill Mhaighneann faoi stiúir agus faoi bhainistíocht Oifig na nOibreacha Poiblí.

tchotel_2015_LL_TM-11655-2CIE award 001

Thus the opening and closing of the Gaol more or less coincided with the making and breaking of the Union between Great Britain and Ireland. During the intervening years the Gaol functioned like a political seismograph, recording most of the significant tremors in the often turbulent relations between the two countries. At the epicentre of these relations lay the Irish aspiration to political independence, setting off shockwaves of varying force throughout the nineteenth century and reaching a climax in the years 1916-22. There can be few places, therefore, that more intensely crystallize the forces that shaped modern Irish nationalism than Kilmainham Gaol.

- 'A History of Kilmainham Gaol' le Pat Cooke

Turas Phríosún Chill Mhaighneann

 

Pleanáil Cuairt

Uaireanta Oscailte, suíomh, cúrsaí taistil agus a thuilleadh.

Ceannaigh Ticéid

Ceannaigh ticéid ar líne anois, chun áit a chinntiú ar ár dturas cáiliúil.

Bailiúchán

Buaicphointí an bhuanbhailiúcháin.

Oideachas

Eolas do mhúinteoirí agus do scoláirí.

Tá foscríbhinní iomlána agus eolas a bhaineann le cóipcheart do na híomhánna ar fad le fáil sna Gailearaithe. Más mian leat úsáid a bhaint as aon cheann de na híomhánna ar an suíomh gréasáin seo, téigh i dteagmháil linn le do thoil.

Aon naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig ábhar seachtrach, tá siad ann chun críocha tagartha agus ní chuireann siad in iúl go n-aontaímid lena bhfuil iontu.