Teagmháil

Bí i dteagmháil linn le do chuid ceisteanna nó moltaí trí cheann ar bith de na bealaí thíos. Táimid ag súil le cloisteáil uait.

Músaem Phríosún Chill Mhaighneann, Bóthar Inse Chór, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8, Éire. D08 T285

+353 1 4535984

kilmainhamgaol@opw.ie

Músaem Phríosún Chill Mhaighneann

Tá lánfháilte romhat teacht chugainn tú féin chomh maith.

Faigh tuilleadh eolais faoi uaireanta oscailte, áiseanna, agus eolas ábhartha eile.