Oideachas

Cuirimid turais threoraithe ar fáil a gcuirtear in oiriúint do riachtanais agus do spéiseanna éagsúla gach grúpa.

Scoil Náisiúnta Naomh Eoin, Bréachmhaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Is féidir turas do dhaltaí ag leibéal na bunscoile a úsáid chun tacú le gnéithe áirithe den churaclam, lena n-áirítear:
  • Ealaín agus Dearadh (faigh eolas trí fhéachaint; foghlaim faoi ailtirí agus dearthóirí ó réanna éagsúla; forbair scileanna braithnaitheacha)
  • Stair (conas mar a mhair daoine; na hathruithe a tharla thar thréimhsí éagsúla agus an tionchar a bhí ag na hathruithe sin ar dhaoine; tuiscint a fháil ar stair áitiúil agus foghlaim faoi fhianaise)
Is féidir turas go Príosún Chill Mhaighneann a úsáid chun tacú le gnéithe de churaclam Staire na hArdteistiméireachta chomh maith.

Is fíor sin go háirithe maidir leis an stair shóisialta agus chultúrtha agus Ealaín na hArdteistiméireachta (ailtireacht).

Cuirimid turais speisialaithe ar fáil do pháistí ó uair go chéile le linn laethanta saoire scoile agus i rith na Seachtaine Oidhreachta.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcaithfear gach turas grúpa oideachasúil a chur in áirithe roimh ré. Téigh i dteagmháil linn má tá tuilleadh ceisteanna agat nó chun áirithint a dhéanamh.

Faigh amach a thuilleadh ...

… faoin Scéim um Thurasanna Oideachais in Aisce do Scoileanna.

Faigh amach faoi uaireanta oscailte, áiseanna agus eolas úsáideach eile.